Nyereményjáték szabályzat

1. A szervező

Részvételi és játékszabályzat
Maluridé koncert páros belépőjegy nyereményjáték

Budavári Kulturális Nonprofit Kft. (Székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 1.; adószám: 27414169-2-41), mint szervező (a továbbiakban: Szervező)

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban (továbbiakban: Játék) csak azok a természetes személyek (továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a jelen részvételi és játékszabályzatban (továbbiakban: Játékszabályzat) foglaltaknak megfelelően játszanak, és a Játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen Játékszabályzatot. Kiskorú személy részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2024. február 14. 15.00 órától 2024. február 21. 14.00 óráig Nyertesek száma: 1

Nyeremény: 1 db páros belépőjegy a 2024. február 23. 19.00-tól megrendezésre kerülő Maluridé koncertre a MáraiKultban. (1013 Budapest, Krisztina tér 1.)

Sorsolás: A nyeremény 2024. február 21. 15.00 órakor kerül kisorsolásra pickerwheel.com segítségével.

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 3 órán belül.

A játék menete: A Játékos www.facebook.com/maraikult oldalon a játékhoz kapcsolódó, dedikált poszt alatti hozzászólással vesz részt a Játékban olyan módon, hogy a kommentben helyesen válaszol a feltett kérdésre, majd megjelöl egy valós személyt a nyereményjáték bejegyzése alatt.

A kritériumokat teljesítő játékosok közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra egy nyertes, akit a szabályzatban meghatározott nyereményben részesít a Szervező.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertesek között a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható. Szervező pótnyertes sorsolásának jogát fenntartja, azzal, hogy amennyiben döntése szerint új pótnyertes hirdetésére nem kerül sor, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsolja ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére:

• ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,

• ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja,

• ha nem nem valós személy
• ha nem nem valós személyt jelöl meg hozzászólásában, • ha jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

A nyereményjátékról szóló Facebook bejegyzés komment szekciójában a Szervező értesíti a nyertes kommentet író Játékost.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételére a koncert megkezdése előtt 15 perccel van lehetőség a jegypénztárban.

Az átvétel helyszíne: Márai Sándor Művelődési Ház (1013 Budapest, Krisztina tér 1.)

A nyertes Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező a változtatás jogát fenntartja.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel, és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt

célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

• hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adóazonosító), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

• feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Szervező vállalja, hogy az esetlegesen módosításokat, változásokat közzéteszi.

11. Kapcsolattartás

A játékkal, lebonyolítással kapcsolatos további információ kérés vagy panasz bejelentés az alábbi elérhetőségen lehetséges: E-mail: info@maraikult.hu

Budapest, 2024. február 14.

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Legyen Ön is az elsők között, akik értesülnek kulturális programjainkról! Ne hagyja ki a színes rendezvényeket, koncerteket és művészeti élményeket – legyen részese kulturális közösségünknek!

A feliratkozással megerősíti, hogy egyetért az Adatvédelmi nyilatkozatunkkal.